สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 18 สิงหาคม 2560
ผู้รับผิดชอบ : กองแผนที่ระบบไฟฟ้า